Vastuullinen pelaaminen

Rahapelaaminen on hauskaa ja viihdyttävää toimintaa, mutta se myös helposti imaisee mukaansa liiankin tehokkaasti. Vastuullinen pelaaminen on termi, joka usein ymmärretään yksin pelaajan harteille jääväksi asiaksi, mutta se ei suinkaan ole niin. Vastuullinen pelaaminen on myös pelipaikkojen ja koko yhteiskunnan yhteinen asia.

Vastuullisen pelaamisen periaatteita noudattamalla pyritään luomaan tilanne, jossa yksilön on mahdollista hallita pelaamistaan ja luottaa siihen, että ympäristö ei toimi yhteisiä pelisääntöjä vastaan. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että pelaaja voi pelaamisen riskit tiedostamalla pelata hyvillä mielin. Samalla koko rahapelaamisen ympärillä pyörivä koneisto tekee parhaansa, että pelaaminen myös pysyy hauskana harrastuksena ilman vaaraa tilanteesta, jossa pelaaminen on muuttunut joksikin muuksi.

Tässä artikkelissa kerromme sekä pelipaikkojen että pelaajien mahdollisuuksista toimia vastuullisen pelaamisen periaatteiden mukaisesti.

Pelipaikkojen toiminta vastuullisuuden edistämiseksi

Vastuullinen pelaaminen on siis kolmen kauppa: pelaajan, pelimahdollisuuksia tarjoavien tahojen sekä lainsäädännön:

  • Lainsäädäntö rakentaa perustan, jossa erilaiset pelipaikat ja pelaajat toimivat. Sen tarkoitus ei ole kahlita osallisia tiettyyn muottiin, mutta se määrittelee reunaehdot sille, että rahapelaaminen olisi kaikkien osapuolien näkökulmasta tarkasteltuna oikeudenmukaista.
  • Pelimahdollisuuksia tarjoavien tahojen, kuten nettikasinoiden velvollisuus on puolestaan tarjota pelaajilleen turvallinen ja luotettava peliympäristö, jossa oman vastuunsa tunteva pelaaja voi huoletta pelata.
  • Pelaajan harteille jää oman toimintansa tarkkailu ja oman etunsa mukainen toiminta. Kun pelaaminen pysyy hauskana asiana, josta seuraa enemmän hyvää kuin huonoa, ollaan oikeilla jäljillä.

Vastuullinen pelaaminen on rahapelejä tarjoaville paikoille kaksipiippuinen asia. Toisaalta on helppo ymmärtää, että tuottoa tavoittelevina yrityksinä ne haluavat ihmisten pelaavan mahdollisimman paljon. Samaan aikaan niiltä odotetaan vastuullista toimintaa, jossa pelaajien etu on tärkein. Esimerkiksi lähes jokainen nettikasino puhuu nettisivuillaan vastuullisesta pelaamista, mutta kuinka moni käytännössä toimii asian eteen, on eri asia.

Pelaaja voi nettikasinoita vertailemalla nopeasti huomata eroja, joista vastuullisen pelaamisen toteutuminen tai toteutumatta jääminen käy helposti ilmi:

  • Lupaako kasino helppoja, elämää muuttavia voittoja?
  • Onko nettikasinon sivusto rakennettu niin, että pelien maailmaan uppoutuu huomaamattaan tunneiksi?
  • Ovatko kasinolla pelaamiseen liittyvät ehdot sellaiset, että esimerkiksi voittojen lunastaminen vaatii tiukkaa sitoutumista kasinoon?

Vastuullinen pelaaminen näkyy nettikasinolla

Nettikasinoista puhuttaessa vastuullisen pelaamisen periaatteiden noudattaminen koostuu pienistä asioista. Reilun pelin hengessä toimivat kasinot voivat toki houkutella pelaajia luokseen markkinoinnin keinoin, mutta samalla ne järjestävät olosuhteet sellaisiksi, että myös peleistä irrottautuminen on vaivatonta. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että kasino antaa pelaajilleen mahdollisuuksia tarkkailla omaa toimintaansa.

Kasinon sivustolla voi olla kello, joka kertoo sivuilla kulutetun ajan määrän. Pelaajalla olisi myös hyvä olla mahdollisuus tarkastella omaa pelihistoriaansa, käytetyn rahan määrää ja selkeitä tilastoja siitä, kuinka moni peli päättyy voittoon ja moniko tappioon. Pienillä teoilla voi olla pelaajan kannalta iso merkitys siihen, että pelaamiseen liittyvät mielikuvat pysyvät realistisina ja pelaaminen mukavana ajanvietteenä.

Pelaajan oma vastuu

Käytännön tasolla vastuullisen pelaamisen toteutuminen on lopulta aina pelaajan oma taakka. Vaikka lainsäädäntö ja pelipaikat tarjoaisivat äärimmäisen hyvät ja turvalliset olosuhteet pelaamiseen, on pelaajan vastuuton toiminta kuitenkin mahdollista. Sen takia pelaajan on hyvä tunnistaa mahdolliset riskit, tuntea itsensä ja omat käytösmallinsa ja myös toimia konkreettisella tasolla siten, että pelaaminen pysyy hallinnassa.

Tämä ei tietenkään ole aina helppoa tai yksinkertaista, sillä pelaamisen luonne voi muuttua huomaamatta ja omaa toimintaansa ei aina pysty analysoimaan riittävän objektiivisesti. Sen avuksi on kehitetty selkeitä ohjeita oman pelikäyttäytymisensä arvioimiseen ja erilaisia toimintamalleja, joilla pelaamisen suuntaa voi muuttaa. Lisäksi tarjolla on runsaasti palveluita, joita hyödyntämällä ongelmatilanteita voi ratkoa.

Tunne itsesi ja toimi

Omaa pelikäyttäytymistään on helpoin arvioida pelaamisen aiheuttamien tuntemusten kautta. Jos mieli pysyy hyvänä pelin lopputuloksesta huolimatta, on harvoin syytä huoleen. Pelibudjetin laatimalla pelaaja voi määritellä summan, jonka on valmis myös häviämään ilman, että se aiheuttaa mielipahaa tai vaikeuksia muussa elämässä. Lainatulla rahalla ei siis kannata koskaan pelata ja muutenkin pelaamiseen voi suhtautua kuten mihin tahansa muuhunkin harrastukseen, jossa hauskanpitoon käytetystä ajasta on valmis maksamaan.

Rahapeleissä ongelman ydin on usein siinä, että pelaajalla on kohtuuttoman suuret odotukset pelaamisen tuomista voitoista, jolloin niiden tavoittelu vie hauskuuden pelaamisesta. Pelibudjetin laatimalla pelaaminen loppuu viimeistään rahojen loppuessa, eikä hävittyjä rahoja pyritä enää voittamaan takaisin budjetin ulkopuolista rahaa käyttämällä.

Rahapelaamisessa oma asenne siis ratkaisee. Suhtaudu pelaamiseen harrastuksena muiden joukossa, ei elämää muuttavana mahdollisuutena rikkauksiin. Pelaamistaan nettikasinoilla voi hallita myös konkreettisilla keinoilla, joita useat pelipaikat tarjoavat. Pelaamiseen voi asettaa esimerkiksi talletusrajoja tai muita rajoituksia, joilla pelaaminen yksinkertaisesti pakotetaan loppumaan tietyn summan tai aikarajan tullessa täyteen.

Ongelma kyseisissä kasinokohtaisissa rajoituksissa on kuitenkin se, että aina löytyy uusi pelipaikka, jossa asetettuja rajoituksia ei ole. Mutta mikäli pelipaikan kanssa sovitut rajoitukset eivät pidä, on pelaajan harkittava pelaamisen lopettamista kokonaan. Jos pelaaminen aiheuttaa harmia, eikä asetetuista rajoitteista saa apua, on täydellinen peliesto ainoa vaihtoehto. Sen lisäksi ulkopuolinen apu on avuksi sekä peliongelmien ennaltaehkäisyssä että jo ongelmalliseksi muuttuneessa tilanteessa.

Yhteenveto

Rahapelaaminen on parhaimmillaan hauskaa ajanvietettä, joka onnen osuessa kohdilleen voi myös palkita rahallisesti. Pelaaminen on kuitenkin myös riski, jonka seurauksia moni joutuu taakkanaan kantamaan. Sen takia vastuullinen pelaaminen on ainoa tie, jolla pelaaminen myös pysyy harmittomana harrastuksena.

Vastuullisen pelaamisen periaatteet ulottuvat yksilöä laajemmalle, sillä lainsäädännön luomilla reunaehdoilla ja pelipaikkojen tarjoamilla mahdollisuuksilla on omat merkityksensä. Nettikasinoiden velvollisuus on luoda peliolosuhteet, jossa pelaajan on turvallista pelata. Pelaajan vastuu on tunnistaa oma käytösmallinsa ja toimia siten, että pelaaminen ei pääse muuttumaan ongelmalliseksi. Käytännössä se vaatii itsensä tutkiskelua, itsehillintää ja esimerkiksi pelibudjetin laatimista. Kaikkien osapuolten yhteisellä panostuksella rahapelaaminen on mukava, hyvää mieltä tuottava harrastus.